Chính sách cookie
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Quy định sử dụng

Địa điểm xe

Bình Thuận Ford
Lô 4/3, đường số 4, KCN Phan Thiết 1, Xã Phong Nẫm,
Thành phố Phan Thiết.

Tỉnh Bình Thuận.